Veľký Rozsutec 


Veľký Rozsutec - 1 610 m n. m sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska hlavného hrebeňa Krivánskej Malej Fatry. 

Je to dominanta celého okolia a je často nazývaný najkrajší vrch Slovenska hlavne vďaka svojej forme a výške. 


Výstup na tento vrch je zaradený medzi náročné turistiky, kde vás čaká rôznorodý a členitý terén,

prekonávanie výškových rozdielov a strmé stúpanie. 

Jedna z viacerých trás vedie aj cez nádherné Jánošíkove diery, čo je veľmi obľúbená turistická trasa v okolí. 


Na vrchole hrebeňa sa každému turistovi, ktorí sa odhodlal na tento výstup naskytne krásny výhľad na okolie. 


Zaujímavosť

V minulosti sa tradovalo, že Jánošíkov zlatý poklad je ukrytý práve v okolí tohto vrchu. 

Vrch Veľký Rozsutec sa vyníma aj výskytom vzácnych druhov flóry a fauny, ktoré sú vzácne a krásne na pohľad.